Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
FnX_
Xuất hiện:
20 Tháng bảy 2015
Châm ngôn
Fun
Giới thiệu về
Aonde não se joga p vencer, mas p se divertir. GL;HF
Trang web
Xếp hạng của Team
Fenix Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[ FnX_]Playhrd Người lập Team 20 Tháng bảy 2015 17 Tháng tư 2018 - 5:22 am
[ FnX_]AlfredinhoBR Team Captain 15 Tháng mười 2017 17 Tháng tư 2018 - 10:41 pm
[ FnX_]EricBR1 Team Captain 6 Tháng bảy 2016 2 Tháng mười hai 2017 - 3:38 am
[ FnX_]EricBR Team Captain 4 Tháng tám 2017 Hôm qua, 8:40 pm
[ FnX_]LoseBaby Team Captain 8 Tháng chín 2016 16 Tháng tư 2018 - 3:28 am
[ FnX_]Perna Team Captain 21 Tháng bảy 2015 7 Tháng một 2018 - 10:14 pm
[ FnX_]Irusty Thành viên 19 Tháng mười một 2017 19 Tháng mười một 2017 - 5:15 pm
[ FnX_]AllianzPark Thành viên 8 Tháng chín 2016 6 Tháng hai 2018 - 6:16 pm
[ FnX_]Baiacu Thành viên 10 Tháng hai 2017 20 Tháng hai 2018 - 12:53 am
[ FnX_]Surfero Thành viên 7 Tháng mười hai 2016 30 Tháng chín 2017 - 2:40 am
[ FnX_]BRAHMABOSS Thành viên 23 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 5:02 am
[ FnX_]Coelho_ Thành viên 1 Tháng mười một 2015 Hôm nay, 4:03 pm
[ FnX_]Deixaquieto Thành viên 3 Tháng mười hai 2016 22 Tháng một 2018 - 6:01 am
[ FnX_]UraNooB Thành viên 4 Tháng mười 2015 15 Tháng mười 2015 - 2:56 am
[ FnX_]RacionaiS_McS Thành viên 9 Tháng một 2018 12 Tháng một 2018 - 2:44 pm
[ FnX_]Dogcrazing Thành viên 30 Tháng sáu 2017 26 Tháng mười hai 2017 - 4:38 am
[ FnX_]Ryuuzaki_ Thành viên 9 Tháng hai 2017 16 Tháng hai 2018 - 9:46 pm
[ FnX_]IwonUlost Thành viên 10 Tháng mười hai 2015 10 Tháng mười hai 2015 - 7:51 pm
[ FnX_]BRTT_TT Thành viên 16 Tháng mười một 2016 26 Tháng mười một 2016 - 8:46 pm
[ FnX_]llClaitonll Thành viên 9 Tháng một 2018 4 Tháng hai 2018 - 11:22 pm
[ FnX_]Okazaki__ Thành viên 27 Tháng một 2018 30 Tháng ba 2018 - 6:27 am
[ FnX_]FnXSherlock Thành viên 27 Tháng một 2018 Hôm nay, 12:35 am
[ FnX_]CyberBR Thành viên 22 Tháng mười hai 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 4:26 am
[ FnX_]Ceifa Thành viên 15 Tháng mười 2017 4 Tháng ba 2018 - 4:46 am
[ FnX_]TitaniuM_IsiS Thành viên 8 Tháng hai 2018 13 Tháng ba 2018 - 1:40 am
[ FnX_]IamFloki Thành viên 1 Tháng tư 2017 11 Tháng chín 2017 - 12:50 am
[ FnX_]SpartacusBR Thành viên 20 Tháng ba 2017 16 Tháng tư 2018 - 1:52 am
[ FnX_]Belero Thành viên 8 Tháng ba 2017 1 Tháng sáu 2017 - 4:22 am
[ FnX_]XxMelfeXX Thành viên 3 Tháng một 2017 11 Tháng hai 2018 - 5:03 pm
[ FnX_]IamZoom Thành viên 23 Tháng một 2017 31 Tháng ba 2017 - 2:09 am
[ FnX_]M4T4_PAT0 Thành viên 6 Tháng mười hai 2016 18 Tháng mười hai 2016 - 9:42 pm
[ FnX_]FnX_GUN Thành viên 23 Tháng mười một 2016 15 Tháng ba 2018 - 10:11 pm
[ FnX_]CellyJogames Thành viên 14 Tháng tám 2015 15 Tháng tám 2015 - 2:42 pm
[ FnX_]new_players Thành viên 6 Tháng tám 2015 9 Tháng một 2016 - 9:04 pm
[ FnX_]Tnosile_ Thành viên 20 Tháng năm 2017 17 Tháng mười một 2017 - 5:06 pm
[ FnX_]Folena Thành viên 23 Tháng bảy 2015 23 Tháng bảy 2017 - 9:40 pm
[ FnX_]TaTuzInHo Thành viên 28 Tháng bảy 2015 8 Tháng tám 2015 - 4:19 am
[ FnX_]ManchaVerde Thành viên 14 Tháng hai 2017 9 Tháng tư 2017 - 9:32 pm
[ FnX_]F4N4T1CO Thành viên 20 Tháng bảy 2015 2 Tháng mười hai 2017 - 12:24 am
[ FnX_]PredadorAOM Thành viên 19 Tháng mười một 2017 19 Tháng mười một 2017 - 5:15 pm
[ FnX_]LBoxer Thành viên 23 Tháng bảy 2015 23 Tháng hai 2018 - 10:30 pm
[ FnX_]Dudah Thành viên 31 Tháng bảy 2015 23 Tháng năm 2017 - 3:45 am
[ FnX_]DarkGh0sT Thành viên 10 Tháng tám 2015 15 Tháng một 2018 - 6:30 am
[ FnX_]kadu_maverick Thành viên 21 Tháng bảy 2015 24 Tháng bảy 2017 - 10:33 pm
[ FnX_]IaM_Rei_Davi Thành viên 10 Tháng chín 2016 19 Tháng mười một 2017 - 5:05 pm
[ FnX_]igonaldo Thành viên 30 Tháng mười một 2017 12 Tháng một 2018 - 10:50 pm
[ FnX_]_VNS Thành viên 1 Tháng sáu 2016 30 Tháng mười hai 2016 - 3:59 pm
[ FnX_]vitor3ls Thành viên 24 Tháng mười hai 2017 15 Tháng một 2018 - 11:18 pm
[ FnX_]Danger_PE Thành viên 21 Tháng bảy 2015 28 Tháng một 2018 - 4:25 am
[ FnX_]KoabraJJ Thành viên 18 Tháng mười một 2015 24 Tháng sáu 2017 - 7:31 pm
[ FnX_]Passa_mal Thành viên 23 Tháng bảy 2015 15 Tháng mười hai 2015 - 4:34 pm
[ FnX_]SharinganBR Thành viên 20 Tháng ba 2017 12 Tháng mười hai 2017 - 1:59 am
[ FnX_]FenixOdisseu Thành viên 10 Tháng tám 2015 16 Tháng tám 2015 - 7:02 pm
[ FnX_]Apelacao Thành viên 7 Tháng tám 2015 29 Tháng tám 2015 - 7:55 pm
[ FnX_]_Tnosile_ Thành viên 5 Tháng hai 2017 2 Tháng mười một 2017 - 4:09 am
[ FnX_]Efraim__ Thành viên 21 Tháng bảy 2015 26 Tháng tám 2017 - 2:19 am
[ FnX_]ULTRON_ Thành viên 24 Tháng tám 2015 27 Tháng bảy 2017 - 5:51 pm
[ FnX_]Merdao Thành viên 19 Tháng mười hai 2016 Hôm qua, 5:17 am
[ FnX_]Vioola Thành viên 13 Tháng ba 2017 30 Tháng ba 2018 - 5:23 pm
[ FnX_]FuldycomC Thành viên 4 Tháng tám 2015 29 Tháng chín 2015 - 5:56 am
[ FnX_]Photography Thành viên 19 Tháng mười một 2017 19 Tháng mười một 2017 - 5:17 pm
[ FnX_]BrB_POWER_WORLD Thành viên 21 Tháng bảy 2015 15 Tháng mười một 2016 - 11:56 pm
[ FnX_]Mixtape Thành viên 22 Tháng bảy 2015 Hôm qua, 2:38 am