Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
FnX_
Xuất hiện:
20 Tháng bảy 2015
Châm ngôn
Fun
Giới thiệu về
Have FUN !!
Trang web
Xếp hạng của Team
Fenix Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[ FnX_]Playhrd Người lập Team 20 Tháng bảy 2015 18 Tháng một 2019 - 4:05 pm
[ FnX_]Perna Team Captain 21 Tháng bảy 2015 7 Tháng một 2018 - 10:14 pm
[ FnX_]EricBR1 Team Captain 6 Tháng bảy 2016 Hôm nay, 5:04 am
[ FnX_]AlfredinhoBR Team Captain 15 Tháng mười 2017 6 Tháng một 2019 - 11:32 pm
[ FnX_]LoseBaby Team Captain 8 Tháng chín 2016 20 Tháng mười hai 2018 - 9:47 pm
[ FnX_]EricBR Team Captain 4 Tháng tám 2017 Hôm nay, 5:05 am
[ FnX_]Irusty Thành viên 19 Tháng mười một 2017 16 Tháng tám 2018 - 3:46 am
[ FnX_]AllianzPark Thành viên 8 Tháng chín 2016 6 Tháng hai 2018 - 6:16 pm
[ FnX_]BRTT_TT Thành viên 16 Tháng mười một 2016 26 Tháng mười một 2016 - 8:46 pm
[ FnX_]Baiacu Thành viên 10 Tháng hai 2017 20 Tháng hai 2018 - 12:53 am
[ FnX_]Surfero Thành viên 7 Tháng mười hai 2016 18 Tháng một 2019 - 1:12 am
[ FnX_]BRAHMABOSS Thành viên 23 Tháng mười một 2016 16 Tháng một 2019 - 9:53 pm
[ FnX_]Deixaquieto Thành viên 3 Tháng mười hai 2016 8 Tháng một 2019 - 10:49 pm
[ FnX_]IwonUlost Thành viên 10 Tháng mười hai 2015 10 Tháng mười hai 2015 - 7:51 pm
[ FnX_]RacionaiS_McS Thành viên 9 Tháng một 2018 12 Tháng một 2018 - 2:44 pm
[ FnX_]Cheguevaraa Thành viên 9 Tháng hai 2017 Hôm nay, 3:00 am
[ FnX_]Coelho_ Thành viên 1 Tháng mười một 2015 Hôm nay, 1:11 am
[ FnX_]FnX_GUN Thành viên 23 Tháng mười một 2016 10 Tháng một 2019 - 6:01 pm
[ FnX_]M4T4_PAT0 Thành viên 6 Tháng mười hai 2016 18 Tháng mười hai 2016 - 9:42 pm
[ FnX_]_Clayton Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 5:01 am
[ FnX_]igoreaz Thành viên 21 Tháng bảy 2018 19 Tháng tư 2018 - 7:25 pm
[ FnX_]llClaitonll Thành viên 9 Tháng một 2018 4 Tháng hai 2018 - 11:22 pm
[ FnX_]Okazaki__ Thành viên 27 Tháng một 2018 7 Tháng mười một 2018 - 8:16 am
[ FnX_]FnXSherlock Thành viên 27 Tháng một 2018 Hôm nay, 1:52 am
[ FnX_]CyberBR Thành viên 22 Tháng mười hai 2017 21 Tháng năm 2018 - 12:48 am
[ FnX_]Ceifa Thành viên 15 Tháng mười 2017 4 Tháng ba 2018 - 4:46 am
[ FnX_]TitaniuM_IsiS Thành viên 8 Tháng hai 2018 3 Tháng một 2019 - 12:40 am
[ FnX_]IamFloki Thành viên 1 Tháng tư 2017 11 Tháng chín 2017 - 12:50 am
[ FnX_]SpartacusBR Thành viên 20 Tháng ba 2017 15 Tháng một 2019 - 4:15 am
[ FnX_]Belero Thành viên 8 Tháng ba 2017 1 Tháng sáu 2017 - 4:22 am
[ FnX_]XxMelfeXX Thành viên 3 Tháng một 2017 25 Tháng bảy 2018 - 9:32 pm
[ FnX_]IamZoom Thành viên 23 Tháng một 2017 31 Tháng ba 2017 - 2:09 am
[ FnX_]Dogcrazing Thành viên 30 Tháng sáu 2017 26 Tháng mười hai 2018 - 4:09 am
[ FnX_]UraNooB Thành viên 4 Tháng mười 2015 15 Tháng mười 2015 - 2:56 am
[ FnX_]CellyJogames Thành viên 14 Tháng tám 2015 15 Tháng tám 2015 - 2:42 pm
[ FnX_]vitor3ls Thành viên 24 Tháng mười hai 2017 15 Tháng một 2018 - 11:18 pm
[ FnX_]Folena Thành viên 23 Tháng bảy 2015 12 Tháng mười một 2018 - 12:30 am
[ FnX_]TaTuzInHo Thành viên 28 Tháng bảy 2015 8 Tháng tám 2015 - 4:19 am
[ FnX_]F4N4T1CO Thành viên 20 Tháng bảy 2015 22 Tháng sáu 2018 - 1:20 am
[ FnX_]PredadorAOM Thành viên 19 Tháng mười một 2017 21 Tháng mười 2018 - 9:25 pm
[ FnX_]LBoxer Thành viên 23 Tháng bảy 2015 28 Tháng năm 2018 - 3:57 am
[ FnX_]Dudah Thành viên 31 Tháng bảy 2015 23 Tháng năm 2017 - 3:45 am
[ FnX_]DarkGh0sT Thành viên 10 Tháng tám 2015 24 Tháng chín 2018 - 12:01 am
[ FnX_]kadu_maverick Thành viên 21 Tháng bảy 2015 24 Tháng bảy 2017 - 10:33 pm
[ FnX_]IaM_Rei_Davi Thành viên 10 Tháng chín 2016 24 Tháng mười hai 2018 - 9:47 pm
[ FnX_]igonaldo Thành viên 30 Tháng mười một 2017 12 Tháng một 2018 - 10:50 pm
[ FnX_]_VNS Thành viên 1 Tháng sáu 2016 30 Tháng mười hai 2016 - 3:59 pm
[ FnX_]Danger_PE Thành viên 21 Tháng bảy 2015 28 Tháng một 2018 - 4:25 am
[ FnX_]KoabraJJ Thành viên 18 Tháng mười một 2015 24 Tháng sáu 2017 - 7:31 pm
[ FnX_]BrB_POWER_WORLD Thành viên 21 Tháng bảy 2015 14 Tháng một 2019 - 8:37 pm
[ FnX_]new_players Thành viên 6 Tháng tám 2015 9 Tháng một 2016 - 9:04 pm
[ FnX_]Tnosile_ Thành viên 20 Tháng năm 2017 Hôm nay, 2:43 am
[ FnX_]Passa_mal Thành viên 23 Tháng bảy 2015 15 Tháng mười hai 2015 - 4:34 pm
[ FnX_]SharinganBR Thành viên 20 Tháng ba 2017 12 Tháng mười hai 2017 - 1:59 am
[ FnX_]FenixOdisseu Thành viên 10 Tháng tám 2015 16 Tháng tám 2015 - 7:02 pm
[ FnX_]Apelacao Thành viên 7 Tháng tám 2015 7 Tháng mười một 2018 - 12:59 pm
[ FnX_]_Tnosile_ Thành viên 5 Tháng hai 2017 26 Tháng mười hai 2018 - 11:08 pm
[ FnX_]Efraim__ Thành viên 21 Tháng bảy 2015 26 Tháng tám 2017 - 2:19 am
[ FnX_]ULTRON_ Thành viên 24 Tháng tám 2015 26 Tháng chín 2018 - 7:07 pm
[ FnX_]Vioola Thành viên 13 Tháng ba 2017 26 Tháng mười hai 2018 - 4:37 pm
[ FnX_]FuldycomC Thành viên 4 Tháng tám 2015 29 Tháng chín 2015 - 5:56 am
[ FnX_]Photography Thành viên 19 Tháng mười một 2017 19 Tháng mười một 2017 - 5:17 pm
[ FnX_]Mixtape Thành viên 22 Tháng bảy 2015 17 Tháng năm 2018 - 2:38 am